KLINIKKEN TILBYDER


Klinikken er udstyret med en række analyseudstyr til hjælp for diagnostisering.
Vi råder således over apparatur til undersøgelse af hjertet (hjertekardiogram), af lungerne (lungefunktionsundersøgelse), ørerne (trykundersøgelser og høreprøve). Apparatur til bestemmelse af blodprocenten, infektionsmarkør (CRP, leukocytter + diff.), blodets koagulation (INR) og blodsukkerværdier.

Vi kan analysere halspodninger for bakterieinfektioner samt foretage urinundersøgelser for mulig infektion, graviditetsprøve eller vurdere mulig nyreskade.
Øvrige blodprøver som analyseres på Universitetshospitalet tager vi også i klinikken og forsender til klinisk Kemisk Afdeling. Efterfølgende videregives resultatet på blodprøverne til patienten på mail eller ved opringning.

En graviditet er i alle familier en vigtig begivenhed.
I overensstemmelse med regionens plan for svangreomsorg vejleder vi vores gravide patienter bedst muligt.
Vi hjælper gerne med at påvise graviditeten med urintest ved tvivlstilfælde.
Når graviditeten er påvist planlægges et svangreforløb, med 3 svangreundersøgelser i vores lægeklinik i graviditetsugerne 8, 25 og 32.
Herudover vil der være tilbud om svangreforløb ved jordemoder.